Pasaport Türleri

Pasaport Türleri


Dosyanızı hazırlamak, gereksiz bilgileri çıkarıp, gerekli olanları sizden talep ederek dosyanızın en okunur ve açık haline getirmek. Bazı ülkelerin başvurularında durumu açıklayıcı ve konsolosluğa hitaben ingilizce mektup yazılması gereklidir,bunu yazmak ve dosyanıza eklemek Uçak ve/veya otel reservasyonlarınızı eğer belirlenmemişse veya reserve edilmemişse ayarlamak ve bunların detaylarını çıktı alarak, dosyanıza eklemek. Bazı ülkeler için başvurularınızı konsolosluğa biz götürüyoruz. Şahsi başvurular kabul edilmiyor. Bu ülkeler için başvurunuzun yetkililere teslimi ve vizenizin sizin namınıza alınması. Şahsi başvuru gerektiren ülkeler için randevunuzun belirlenen gün ve saatte doğru olarak alınması ve size iletilmesi.